CESTI tham dự hội nghị đối thoại về nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của doanh nghiệp

Hội nghị do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức ngày 12/3 với chủ đề "Chuyên đề nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của doanh nghiệp".
Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, thông tin về Sở và chính sách hỗ trợ hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ của Trung ương và của tỉnh. Trung tâm Thiết kế, chế tạo và Thử nghiệm (Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin về kết quả đánh giá năng lực và trình độ công nghệ sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực thuộc tỉnh (Đồng Tháp) giai đoạn 2020 - 2023. Qua đó, hội nghị cũng lắng nghe và trao đổi, thảo luận về nhu cầu đổi mới, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp; về những khó khăn, hạn chế của doanh nghiệp trong việc tiếp cận đổi mới, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng và không sử dụng ngân sách Nhà nước.

05HDKHLVhnDongThaph2.jpg
Phần trình bày các báo cáo tham luận tại hội nghị

Được biết, CESTI (Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) tham dự hội nghị với vai trò đồng chủ trì, hỗ trợ chia sẻ thông tin, giải đáp, kết nối nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham gia của Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) và các sở ban ngành tại Đồng Tháp, các doanh nghiệp, hợp tác xã trong địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao mức đóng góp của KH&CN trong thực tế sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp,…

05HDKHLVhnDongThaph3.jpg
Doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đối thoại, trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Đại diện CESTI cho biết, tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nêu các nhu cầu cần được chuyển giao như: quy trình sản xuất xoài sấy dẻo, xoài non chua đóng hộp, quy trình sản xuất bột mít thay thế ca cao tạo mùi chocolate hay quy trình sản xuất cá chép giòn đóng hộp. Về phía chuyên gia, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đã đề xuất các giải pháp, quy trình công nghệ sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Sau hội nghị, CESTI với vai trò đồng hành sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp để làm việc trực tiếp, thảo luận, đàm phán đi đến hợp tác, chuyển giao công nghệ.

05HDKHLVhnDongThaph1.jpg
Đại diện CESTI và các đại biểu tham dự hội nghị
Lam Vân (CESTI)
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll