TP.HCM sắp khảo sát 30 tổ chức khoa học và công nghệ để hình thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế

Các tổ chức sẽ được khảo sát thực trạng, đánh giá chi tiết và xếp hạng theo từng lĩnh vực.
Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa thông báo mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố nhằm thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế”.

2024032902TB969.jpg

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ nêu yêu cầu đơn vị thực hiện lựa chọn danh sách tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện khảo sát, đánh giá (dự kiến 30 tổ chức). Đơn vị thực hiện sẽ triển khai và hoàn thành: (1) Bộ dữ liệu khảo sát, đánh giá; (2) Báo cáo tổng hợp thực trạng các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn Thành phố; (3) Báo cáo đánh giá chi tiết từng tổ chức khoa học và công nghệ công lập được khảo sát; (4) Danh sách xếp hạng các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo từng lĩnh vực.

Theo thông báo, đơn vị thực hiện có thể là tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ. Riêng đối với nhiệm vụ theo hình thức đề án khoa học, tổ chức chủ trì có thể là các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết TẠI ĐÂY ).  

Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ nộp trực tuyến TẠI ĐÂY. Thời gian từ nay đến hết ngày 12/4/2024. Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf (đặt mật khẩu) và phải được ký tên, đóng dấu xác nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM); email: quanlykhoahoc.skhen@tphcm.gov.vn; điện thoại: (028).39322147.
Hoàng Kim (CESTI)
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll