Nguyễn Thị Huyền Trang

( 1996 đánh giá ) 2543
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1992
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Cử Nhân
Cơ quan công tác:Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  -Tham gia ĐT PTNTĐ khu vực phía Nam  Viện SHNĐ - Viện HLKHCN VN (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
  -Chủ trì nhiệm vụ KHCN của Sở KH&CN (2017-2019)
  -Tham gia nhiệm vụ KHCN của Sở KH&CN (2017-2018)
  -Tham gia nhiệm vụ KHCN Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (2017-2018)

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
  Scroll