Phan Văn Dân

( 282 đánh giá ) 2100
Địa chỉ thường trú: 9/621 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Ngày sinh:
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Viện Sinh học Nhiệt đới
Chức vụ/ Chức danh: Nghiên cứu viên

  • Công nghệ sinh học
   Công nghệ thực phẩm

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  Ứng dụng enzyme trong thủy phân nguyên chứa liệu tinh bột: xây dựng quy trình kết hợp vi sinh vật, enzyme để thủy phân nguyên liệu tinh bột thu sản phẩm mục tiêu (các đường đơn, đường kép, oligo). So sánh khi kết hợp với phương pháp hóa học.

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
  Scroll