Liên hệ

Sàn giao dịch Công nghệ tỉnh Bình Định

  • Thời gian làm việc : Thứ hai đến Thứ sáu (8 AM to 5 PM)
  • Địa chỉ : 386 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
  • Điện thoại: 0256. 3522206

Google map