Đúc cửa lò hơi bằng gang chịu nhiệt

Đúc cửa lò hơi bằng gang chịu nhiệt

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2022

Chi tiết sản phẩm