ĐỖ HUYỀN TRANG

ĐỖ HUYỀN TRANG

Lĩnh vực tư vấn: 
Đơn vị công tác: 
Trường Đại Học Quy Nhơn
Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Học hàm / Học vị: 
Tiến sỹ
Giới thiệu, Các giải thưởng, công trình nghiên cứu: 

Các công trình được công bố

1. Tạp chí Quốc gia

a. Đánh giá thực trang hoạt động phân tích hiểu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp chế biế gỗ xuất khẩu

b. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Khu vực Nam Trung Bộ

c. Ứng dụng phương pháp hồi quy trong dự báo chi phí hoạt động tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu

d. Giải pháp hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp niêm yết ngành cao su

e. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghệp chế biế gỗ tại Bình Định

f. Nâng cao hiệu quả kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp xây dựng

g. Giải pháp xử lý, ngăn chặn và phòng ngừa tội phạm công nghệ cao ở việt Nam

.....

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định

Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - Bình Định.

Điện thoại: 0256.3522.206 - 0913. 651. 619