Bộ ghi nhiệt độ tủ lạnh chứa vắc xin

Bộ ghi nhiệt độ tủ lạnh chứa vắc xin

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2020

Chi tiết sản phẩm