Công nghệ tưới nhỏ giọt

Công nghệ tưới nhỏ giọt

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2007

Chi tiết sản phẩm