Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật THC

Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật THC

Mã doanh nghiệp THC001
Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật THC
Địa chỉ văn phòng 60/6A Nguyễn Xuân Nhĩ - Quang Trung - Quy Nhơn - Bình Định
Địa chỉ nhà xưởng
Điện thoại 0913. 651. 619
Fax
Email thc.binhdinh@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn
Năm thành lập 2016
Sản phẩm chính Phần mềm quản lý
Tổng số lao động (người) 5
Vốn điều lệ doanh nghiệp 1 tỷ
STT Tên nhu cầu Kinh phí dự kiến Năm Đề xuất kiến nghị
1 Công nghệ nhà thông minh
STT Tên công nghệ Năm phát triển Kinh phí chuyển giao Số lần đã chuyển giao
1 Phần mềm quản lý cư trú và đối tượng trên địa bàn cấp xã/Phường 2014 5 triệu 60
2 Phần mềm quản lý cư trú và đối tượng trên địa bàn cấp Huyện 2015 8 triệu 3
3 Phần mềm quản lý bán hàng 2017 15 triệu 2
4 Phần mềm quản lý học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị 2016 8 triệu 2