Công ty TNHH Giống Gia Cầm Cao Khanh

Công ty TNHH Giống Gia Cầm Cao Khanh

Mã doanh nghiệp CK001
Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Giống Gia Cầm Cao Khanh
Địa chỉ văn phòng Hòa Dõng, Cát Tân, Phù Cát, Bình Định
Địa chỉ nhà xưởng Hòa Dõng, Cát Tân, Phù Cát, Bình Định
Điện thoại 0914123544
Fax
Email gagiongcaokhanh@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn
Năm thành lập 2010
Sản phẩm chính Gà con giống
Tổng số lao động (người) 300
Vốn điều lệ doanh nghiệp 200 tỷ
STT Tên nhu cầu Kinh phí dự kiến Năm Đề xuất kiến nghị
1 Giải pháp, nguồn gốc, tiêu chuẩn về nguồn gen giống gà ta Bình Định Giải pháp, nguồn gốc, tiêu chuẩn về nguồn gen giống gà ta Bình Định
STT Tên công nghệ Năm phát triển Kinh phí chuyển giao Số lần đã chuyển giao
1 Lai tạo và bảo tồn nguồn gen giống gà ta Bình Định