Công ty TNHH Thái An

Công ty TNHH Thái An

Mã doanh nghiệp TA001
Tên doanh nghiệp Công ty TNHH Thái An
Địa chỉ văn phòng Thôn Tân Đức - Xã Nhơn Mỹ - TX An Nhơn - Bình Định
Địa chỉ nhà xưởng Thôn Tân Đức - Xã Nhơn Mỹ - TX An Nhơn - Bình Định
Điện thoại 0256. 6291.234
Fax
Email thaian-bd@yahoo.com.vn
Loại hình doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn
Năm thành lập 2006
Sản phẩm chính sản xuất phân vi sinh bằng phân gà tươi
Tổng số lao động (người) 20
Vốn điều lệ doanh nghiệp 46 tỷ
STT Tên nhu cầu Kinh phí dự kiến Năm Đề xuất kiến nghị
1 Thiết bị đóng bao tự động Thiết bị đóng bao tự động
STT Tên công nghệ Năm phát triển Kinh phí chuyển giao Số lần đã chuyển giao