CAO VĂN HOÀNG

CAO VĂN HOÀNG

Đơn vị công tác: 
Trường Đại Học Quy Nhơn
Chức vụ: 
Trưởng bộ môn
Học hàm / Học vị: 
Tiến sĩ
Giới thiệu, Các giải thưởng, công trình nghiên cứu: 

CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐÃ CHỦ TRÌ NHƯ

1. Nghiên cứu chế tạo điện cực nano cacbon biến tính, ứng dụng để xác định hàm lượng vết và siêu vết một số cation kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường bằng phương pháp von-ampe hòa tan.

2. Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng composit SnO2/oxit/graphit/g-C3N4 có khả năng lưu trữ Li cao để làm anốt cho pin sạc liti

3. Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu MS2 (M=Mo, W) có cấu trúc nano để làm điện cực anot hiệu năng cao cho pin liti

4. Nghiên cứu xác định chất độc trong bảo quản và chế biến thực phẩm

5. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phân tích một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản

6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch, muối tinh và hình thành liên kết theo chuỗi giá trị giữa Công ty CP Muối và Thực phẩm Bình Định với diêm dân tại tỉnh Bình Định

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định

Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - Bình Định.

Điện thoại: 0256.3522.206 - 0913. 651. 619