Chân đế tăng chỉnh, Nút đệm dùng trong sản xuất bàn thao tác, kệ để hàng hóa

Chân đế tăng chỉnh, Nút đệm dùng trong sản xuất bàn thao tác, kệ để hàng hóa

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 

Chi tiết sản phẩm