Chế phẩm trừ rầy nâu Bimetar

Chế phẩm trừ rầy nâu Bimetar

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2017

Chi tiết sản phẩm