GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Sàn giao dịch công nghệ Bình Định do Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định xây dựng và vận hành từ năm 2016. Sau 03 năm hoạt động, BIDITEXT Online đã phục vụ tích cực cộng đồng và doanh nghiệp trong việc tìm kiếm, đầu tư đổi mới công nghệ và thiết bị. Tuy nhiên, để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động đổi mới, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định, kể từ năm 2016, được sự chỉ đạo của Sở KH&CN Bình Định, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định thực hiện đầu tư, nâng cấp hệ thống thành Cổng thông tin Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ với nhiều chức năng hơn.

Mục tiêu của hệ thống nhằm tạo môi trường giao dịch, tìm kiếm đối tác, thông tin chuyên gia tư vấn thuận lợi trên mạng Internet, với sự tham gia của các bên cung - cầu công nghệ và các tổ chức dịch vụ trung gian.

Hệ thống có 3 chức năng chính

    -  Công nghệ - Thiết bị

    -  Dịch vụ tư vấn

    -  Tìm kiếm doanh nghiệp

Các đối tượng tham gia hệ thống gồm:

     -  Bên bán: là các Viện, trường, doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ và thiết bị chào bán gồm: công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu, sáng chế.

     -  Bên mua: là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về công nghệ và thiết bị.

     -  Các tổ chức, dịch vụ trung gian: nhà tư vấn, nhà đầu tư, dịch vụ KH&CN

Hệ thống BIDITEXT Online được thiết kế, vận hành theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng qua việc cho phép các thành viên được tự chủ mọi hoạt động giao dịch của mình trong hệ thống; cung cấp các tiện ích giúp thành viên chủ động trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và kết nối với nguồn cung công nghệ và thiết bị, các nhà tư vấn, các nhà đầu tư. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu sáng chế, dự án kinh doanh, dự án khởi nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác có thể sử dụng Hệ thống để giới thiệu sản phẩm của mình đến các nhà đầu tư,…

Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ chuyển tải nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động KH&CN tại Bình Định như các hội thảo giới thiệu công nghệ và thiết bị, các buổi báo cáo phân tích xu hướng công nghệ, khởi nghiệp diễn ra tại Bình Định.

Mọi thông tin liên hệ:

     - Trung tâm Thông tin - Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Bình Định

     - Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo - Tp. Quy Nhơn - Bình Định

     - Điện thoại: 0256.3522.206