HỒ THANH NHẪN

HỒ THANH NHẪN

Đơn vị công tác: 
Công ty TNHH MTV TM & QC Mặt Trăng Đen
Chức vụ: 
Giám đốc
Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Giới thiệu, Các giải thưởng, công trình nghiên cứu: 

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

- Thiết bị năng lượng mặt trời, năng lượng sạch

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định

Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - Bình Định.

Điện thoại: 0256.3522.206 - 0913. 651. 619