Hội thảo khoa học về các chương trình phát triển KH&CN của tỉnh Bình Định

Hội thảo khoa học về các chương trình phát triển KH&CN của tỉnh Bình Định

Sáng 1.12, Sở KH&CN tổ chức Hội thảo khoa học về 3 chương trình của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025: Phát triển thị trường và DN KH&CN tỉnh Bình Định; Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định; Hỗ trợ DN tỉnh Bình Định. Tham dự hội thảo có gần 60 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành của tỉnh, phòng kinh tế - hạ tầng các huyện, các DN và tổ chức KH&CN, các DN ứng dụng KH&CN trong tỉnh.

Các đại biểu tham gia góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu ghi nhận những kết quả đạt được của các chương trình, góp phần thực hiện các chỉ tiêu đề ra của Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, kết quả đạt được của các chương trình trong giai đoạn vừa qua vẫn còn một số hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng, chưa thu hút sự tham gia của nhiều DN lớn trong chuỗi phát triển thị trường KH&CN của tỉnh. Kết quả hoạt động phát triển tài sản trí tuệ chưa tương xứng với tiềm năng của các đơn vị. Về dự thảo các chương trình phát triển cho giai đoạn tiếp theo, các ý kiến đề nghị đưa việc hỗ trợ các DN KH&CN hay các đề tài nghiên cứu sau nghiệm thu của các DN vào dự thảo.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Sở KH&CN sẽ hoàn thiện các dự thảo và trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai.