Máy ép miệng túi liên tục dạng nằm MODEL: LDP-901

Máy ép miệng túi liên tục dạng nằm MODEL: LDP-901

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2001

Chi tiết sản phẩm