Máy bay phun thuốc và gieo hạt giống PG30s

Máy bay phun thuốc và gieo hạt giống PG30s

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2015

Chi tiết sản phẩm