Máy quang phổ hồng ngoại gần UV-VIS-NIR-V670

Máy quang phổ hồng ngoại gần UV-VIS-NIR-V670

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
1997

Chi tiết sản phẩm