Mô-đun thu phát công suất thấp 2.4GHz

Mô-đun thu phát công suất thấp 2.4GHz

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2010

Chi tiết sản phẩm