Qui trình sản xuất sản phẩm chức năng từ trái thanh long ruột trắng

Qui trình sản xuất sản phẩm chức năng từ trái thanh long ruột trắng

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2019

Chi tiết sản phẩm