Quy trình công nghệ xử lý phân heo tươi ô nhiễm bằng trùn quế tạo ra phân bón hữu cơ vi sinh

Quy trình công nghệ xử lý phân heo tươi ô nhiễm bằng trùn quế tạo ra phân bón hữu cơ vi sinh

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2015

Chi tiết sản phẩm