Tìm kiếm đối tác công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn phân heo có sẵn

Tìm kiếm đối tác công nghệ sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn phân heo có sẵn

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2015

Chi tiết sản phẩm