TRẦN HÀ HOÀNG VIỆT

TRẦN HÀ HOÀNG VIỆT

Đơn vị công tác: 
Trung tâm dịch vụ KH&CN
Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Giới thiệu, Các giải thưởng, công trình nghiên cứu: 

Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

- Xây dựng tổ chức hoạt động R&D trong DN vừa và nhỏ
- Tổ chức và quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp
- Xây dựng chuỗi cung ứng dịch vụ KH&CN
- Nhu cầu cung ứng chuyển giao và tiếp nhận công nghệ
Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định

Địa chỉ: 386 Trần Hưng Đạo - TP Quy Nhơn - Bình Định.

Điện thoại: 0256.3522.206 - 0913. 651. 619