Sở hữu trí tuệ

Trần Thị Mỹ Nhung

Lĩnh vực tư vấn: 
Học hàm / Học vị: 
Đại học
Đơn vị công tác: 
Công ty Luật TNHH Luật sư Quốc tế

Phan Thị Diệu Mỹ

Lĩnh vực tư vấn: 
Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Đơn vị công tác: 
VPĐD Cục SHTT tại TP. HCM
Chức vụ: 
Chuyên viên

NGUYỄN VĂN DŨNG

Lĩnh vực tư vấn: 
Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Đơn vị công tác: 
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định
Chức vụ: 
Chuyên viên
Chuyên môn công tác: 
Chuyên gia Sở hữu trí tuệ