Phiếu liên hệ đặt mua sản phẩm

PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC

Lĩnh vực sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
1993

PHIẾU ĐẶT HÀNG

(Vui lòng điền đầy đủ thông tin có dấu *)