CNTT - BCVT

Giải pháp giám sát nhiệt độ xe container đông lạnh qua internet

Lĩnh vực sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2008

Phần mềm truy xuất nguồn gốc

Lĩnh vực sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2015

Quản lý & phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp lớn SAPO ENTERPRISE

Lĩnh vực sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2015

HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG BẰNG CÔNG NGHỆ KHÔNG DÂY

Lĩnh vực sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2016

Trang