GÀ TA CHỌN LỌC DÒNG TÍA ĐEN - CK101

GÀ TA CHỌN LỌC DÒNG TÍA ĐEN - CK101

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2004

Chi tiết sản phẩm