Hệ thống khử trùng bịch nấm bằng áp lực (nồi hơi và buồng hấp)

Hệ thống khử trùng bịch nấm bằng áp lực (nồi hơi và buồng hấp)

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2016

Chi tiết sản phẩm