Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô S SERIES

Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô S SERIES

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2013

Chi tiết sản phẩm