Điện thoại hội nghị Yealink CP960 Wireless Mic

Điện thoại hội nghị Yealink CP960 Wireless Mic

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2015

Chi tiết sản phẩm