Máy đóng gói chân không băng tải Nishihara model AVP 6407 chính hãng

Máy đóng gói chân không băng tải Nishihara model AVP 6407 chính hãng

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 

Chi tiết sản phẩm