Giải pháp truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ blockchain phù hợp tiêu chuẩn toàn cầu GS1

Giải pháp truy xuất nguồn gốc áp dụng công nghệ blockchain phù hợp tiêu chuẩn toàn cầu GS1

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2005

Chi tiết sản phẩm