Máy làm nhang sào có chặn chân và cắt tăm

Máy làm nhang sào có chặn chân và cắt tăm

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2010

Chi tiết sản phẩm