Máy rang Cà phê VNTR 5KG

Máy rang Cà phê VNTR 5KG

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2014

Chi tiết sản phẩm