Máy lão hóa rượu công suất 30 lít/mẻ

Máy lão hóa rượu công suất 30 lít/mẻ

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2009

Chi tiết sản phẩm