Hệ thống nuôi cấy vi tảo

Hệ thống nuôi cấy vi tảo

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2018

Chi tiết sản phẩm