Bộ KIT phân tử phát hiện nhanh bắp biến đổi gen

Bộ KIT phân tử phát hiện nhanh bắp biến đổi gen

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2019

Chi tiết sản phẩm