Máy Siết Nắp Chai Bán Tự Động SK-40

Máy Siết Nắp Chai Bán Tự Động SK-40

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2015

Chi tiết sản phẩm