Bộ ghi nhiệt độ nhà kính, nhà màng

Bộ ghi nhiệt độ nhà kính, nhà màng

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
2020

Chi tiết sản phẩm