Bánh xe mặt bích và Kẹp bánh xe. Bánh xe tải trọng nặng

Bánh xe mặt bích và Kẹp bánh xe. Bánh xe tải trọng nặng

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 

Chi tiết sản phẩm