Bàn thao tác làm từ ống, khớp... cố định hoặc di chuyển bằng bánh xe

Bàn thao tác làm từ ống, khớp... cố định hoặc di chuyển bằng bánh xe

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 

Chi tiết sản phẩm