Xây dựng Bộ bản đồ các tai biến thiên nhiên phần đất liền

Xây dựng Bộ bản đồ các tai biến thiên nhiên phần đất liền

Diễn biến thiên tai ở Việt Nam ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có các nghiên cứu sâu hơn nhằm cảnh báo các nguy cơ, vì vậy Viện Địa chất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam đã đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt triển khai thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu bổ sung, xây dựng và xuất bản Bộ bản đồ tai biến thiên nhiên phần đất liền Việt Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu từ năm 2000 đến nay”, mã số KC08.28/11-15. Đề tài do TS. Nguyễn Quốc Thành làm Chủ nhiệm.

Trên cơ sở nghiên cứu, bổ sung các tư liệu mới, các nhà khoa học thực hiện Đề tài đã hệ thống hóa và thống nhất về phương pháp luận và phương pháp xây dựng các bản đồ cảnh báo thiên tai. Trên cơ sở tích hợp các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển từng dạng thiên tai, 8 bản đồ cảnh báo nguy cơ cho 8 thiên tai quan trọng (bão, hạn hán, lũ, lũ quét - lũ bùn đá, trượt - lở, xói lở bờ biển, nứt đất, động đất,) và 2 bản đồ tổng hợp cảnh báo nguy cơ thiên tai và phân vùng tổng hợp nguy cơ thiên tai lãnh thổ Việt Nam, tỷ lệ 1.000.000 đã được xây dựng. Đặc biệt, Đề tài đã xây dựng Atlas thiên tai Việt Nam, phản ảnh 12 dạng thiên tai nguy hiểm ở nước ta, tỷ lệ 1:3.000.000 và phát hành trên Website của Viện Địa chất, cho phép phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu, cập nhật những thông tin thiên tai.