Giống cây trồng & TBKT mới

Giống cây trồng & TBKT mới

Lĩnh vực sản phẩm: 
Nguồn gốc sản phẩm: 
Tiêu chuẩn sản phẩm: 
Năm sản xuất: 
1989

Chi tiết sản phẩm