Định giá, đánh giá công nghệ


TRƯƠNG NGỌC PHONG

Học hàm / Học vị: 
Thạc sĩ
Đơn vị công tác: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
Chức vụ: 
Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Chuyên môn đào tạo: 
Kỹ sư công nghệ tự động; thạc sỹ quản lý hành chính
Chuyên môn công tác: 
Cơ khí - tự động hóa ; quản lý hành chính