Hội thảo trình diễn Công nghệ

Mời tham gia Techmart chuyên ngành "Công nghệ sau thu hoạch" 2020

Thời gian: 
T5, 11/06/2020 - 10:45
Đơn vị báo cáo : 
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ

Sản xuất nông nghiệp Hữu cơ tại Việt Nam

Thời gian: 
T6, 17/11/2017 - 08:00
Đơn vị báo cáo : 
GS.TS Đống thị Anh Đào - Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM